Onderwijs

Het productenaanbod van De Helderse Vallei voor het onderwijs is breed en divers, van basis-, tot voortgezet- en beroepsonderwijs. Er zijn diverse schoolprogramma’s en zo’n 40 verschillende leskisten die op school of rondom school kunnen worden gebruikt. Daarnaast biedt De Helderse Vallei programma’s op de eigen locatie aan (veldwerklessen en schoolreisjes). Het Bos atelier wordt gebruikt als veldwerklokaal met een open depot en ruimte voor diverse tafels om met groepen aan te kunnen werken.

In het schooljaar 2017-2018 boekten 238 schoolklassen De Helderse Vallei voor een veldwerkles, programma of schoolreis (basis- en voortgezet onderwijs). Alle 23 Helderse scholen worden bediend, daarvan hebben 15 scholen een abonnement waarmee zij onbeperkt gebruik kunnen maken van de materialen van De Helderse Vallei. Er werden in totaal 88 leskisten (geteld in weken) uitgeleend. In totaal 15 groepen van BSO, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezochten De Helderse Vallei in een meer of minder begeleide programma vorm.


Bekijk tabel: onderwijs [PDF]