Fondsenwerving

Op het gebied van sponsoring en fondsenwerving doet De Helderse Vallei het gehele jaar door inspanningen.


Diverse particuliere fondsen droegen bij aan projecten: deelname NL Doet dag (Oranjefonds), een barbecue voor vrijwilligers van alle groenverenigingen (De Eendragt). Het Convenant Wijkaanpak-plus van de gemeente Den Helder droeg bij aan het vergroenen van de omgeving van scholen en kinderopvanglocaties, de zwerfafvalvergoeding werd ingezet voor diverse projecten over (zwerf)afval, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier droeg bij aan het voorbereiden van het project ‘Klimaatbus’ en Landschap Noord-Holland ondersteunde lessen over de Razende Bol (het kleine eiland tussen Den Helder en Texel).