Onderwijs

Het productenaanbod van De Helderse Vallei voor het onderwijs is breed en divers, van basis-, tot voortgezet- en beroepsonderwijs. Er zijn diverse schoolprogramma’s en verschillende thema leskisten die op of rondom school kunnen worden gebruikt. Daarnaast biedt De Helderse Vallei programma’s op de eigen locatie aan (veldwerklessen en schoolreisjes) of gastlessen in de schoolklas zelf. Het Bos atelier wordt gebruikt als veldwerklokaal met een open depot en ruimte voor diverse tafels om met groepen aan te kunnen werken. In het schooljaar 2018-2019 boekten 244 schoolklassen De Helderse Vallei voor een veldwerkles, gastles of schoolreisje (basis- en voortgezet onderwijs). Alle 23 Helderse scholen worden bediend, daarvan hebben 20 scholen een abonnement waarmee zij onbeperkt gebruik kunnen maken van de materialen van De Helderse Vallei. Er werden in totaal 64 leskisten (geteld in weken) uitgeleend. In totaal 22 groepen van BSO, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezochten De Helderse Vallei in een meer of minder begeleide programma vorm.

Bekijk tabel: onderwijs [PDF]