Financieel

De stichting De Helderse Vallei heeft geen winststreven. Alle educatieve activiteiten, tentoonstellingen, excursies en uitleen van materialen vallen onder de culturele vrijstelling. Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een positief resultaat van € 43.133. Het vrije eigen vermogen kan met € 35.079 tegenslagen opvangen. In 2019 is een brutowinst van € 122.357 gemaakt, een stijging van ca. 12% t.o.v. 2018 die vooral veroorzaakt is door een combinatie van hogere netto omzet uit activiteiten en lagere kosten.

Bekijk tabel: Financieel overzicht [PDF]