Groene Poort

De Helderse Vallei is een plaats waar professionals en vrijwilligers uit overheid, organisaties voor natuur en duurzame ontwikkeling, onderwijs en de toerismebranche lokaal en regionaal samenwerken en elkaar versterken. Het is de groene poort van Den Helder waar informatie en inspiratie, achtergrondkennis en activiteiten zijn te halen voor een inspirerende omgang met de natuurlijke omgeving en het vervult een spilfunctie voor alle 'groene' activiteiten in Den Helder.


Belangrijke speerpunten in de strategische visie van de gemeente Den Helder zijn 'woonkwaliteit' en 'toeristische aantrekkingskracht' van de gemeente. De aanwezige natuur (en het bewust maken daarvan) in en buiten de stad zijn daarvoor belangrijk, als randvoorwaarde voor een leefbare en duurzame stad waar zowel bewoners als bezoekers graag verblijven.