Marketing, PR en netwerk

De Helderse Vallei maakt dankbaar gebruik van de free publicity die ontstaat dankzij een goed lopende planning van persberichten (93 per jaar), nieuwsbrieven (7 per jaar) en maandelijkse activiteitenoverzichten aan de eigen achterban en een relevant netwerk. De eigen kanalen werden ook in 2019 volop gebruikt: de website, social media en de ruimten in het gebouw. Verder werden folders en activiteitenoverzichten lokaal en regionaal verspreid in hotels en campings. De website is een belangrijk medium waarop alle activiteiten bekend worden gemaakt.

De Helderse Vallei neemt deel aan een uitgebreid netwerk met relevante organisaties. Dit betreft onder meer het netwerk bezoekerscentra, strategisch NME netwerk Noord-Holland, IVN, GDO, klimaatverbond, eco schools, SME advies, GGD, JLE, Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland, Team Duurzaam Onderwijs. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met Scholen aan Zee, Stichting Kinderopvang Den Helder, Stichting Openluchtvoorstellingen Den Helder en afstemming met Stichting Strandexploitatie.