Fondsenwerving

Op het gebied van sponsoring en fondsenwerving doet De Helderse Vallei het gehele jaar door inspanningen om middelen uit particuliere fondsen en subsidieregelingen te verkrijgen voor diverse projecten en activiteiten. In 2019 ontving De Helderse Vallei diverse bijdrages: 400 € voor deelname aan de landelijke NL Doet dag (Oranjefonds), ruim 1.500 € van De Eendragt en DWO om een barbecue voor vrijwilligers van alle groenverenigingen te organiseren. Tevens doneerde DWO 500 € om een dieren-EHBO cursus op de boerderij te faciliteren. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier droeg ruim 12.000 € bij aan het project ‘Klimaatbus’, waterlessen en een nieuwe speurtocht app. De Rotary en de gemeente Den Helder droegen ruim 1.200 € bij aan de organisatie van een ‘plastic soup’ kanotocht. De Rabobank clubkascampagne leverde ruim 2.200 € op waarmee nieuwe fietsen konden worden aangeschaft. Helders zangduo ‘Bl!tzz’ organiseerde een concert waarbij de opbrengst van ruim 800 € ten goede kwam aan de aanschaf van goede paardenzadels. Het wijkconvenant droeg 22.500 € bij voor het project ‘Helders Groen’ en de landelijke zwerfafvalvergoeding keerde ruim 8.000 € uit voor gastlessen op scholen en diverse activiteiten. Het Waddenfonds droeg 7.500 € bij aan een onderdeel over het wad in de vernieuwing van de permanente expositie, en ook Landschap Noord-Holland deed een bijdrage van ruim 700 € voor een relevant aandeel in de nieuwe permanente expositie.