Bestuur en organisatie

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht met vijf leden. Daarnaast had de Stichting in 2019 twaalf medewerkers in dienst (waarvan vier permanent gedetacheerd vanuit de gemeente Den Helder).

In 2019 werkten er 41 vrijwilligers in en om De Helderse Vallei. Zij ontvingen bezoekers aan de balie of in de koffiehoek, voerden technische klussen uit, brachten of haalden leskisten of catering, ondersteunden de educatieve afdeling en begeleidden kinderactiviteiten. Ook werkten er 14 stagiaires (6 beroepenstages, 4 maatschappelijke stages, 1 snuffelstage en 3 proeves van bekwaamheid).