Financieel

De stichting De Helderse Vallei heeft geen winststreven. Alle educatieve activiteiten, tentoonstellingen, excursies en uitleen van materialen vallen onder de culturele vrijstelling. Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 1.353,-. Het Stichtingsvermogen kan met € 28.833,- kleine tegenslagen opvangen. In 2018 is wel een brutowinst van € 109.010,- gemaakt, een stijging t.o.v. 2017 die vooral veroorzaakt is door een stijging in baten van koffiehoek en onderwijs.


Bekijk tabel: Financieel overzicht [PDF]