Bestuur en organisatie

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht met zeven bestuursleden. Daarnaast had de Stichting in 2018 twaalf medewerkers in dienst (waarvan vier permanent gedetacheerd vanuit de gemeente Den Helder).

In 2018 werkten er 40 vrijwilligers in en om De Helderse Vallei. Zij ontvingen bezoekers aan de balie of in de koffiehoek, voerden technische klussen uit, brachten of haalden leskisten of catering, ondersteunden de educatieve afdeling en begeleidden kinderactiviteiten. Ook werkten er 5 stagiaires (3 beroeps stages en 2 maatschappelijke stages).